تبلیغات در سایت

جهت رزو مکان تبلیغات تماس بگیرید

09307025641

نوع تبلیغات  

 A :   تبلیغات ثابت و متحرک    

B : تبلیغات اول ویدئویی شامل - ویدئو - بنر   

 C :  تبلیغات ثابت و متحرک  

 

 

a : سایز بنرها 300 * 120  قیمت ماهانه 400 هزار تومان

b : هفت روز 24 ساعته قیمت 500  هزار تومان

c : سایز 728 * 90 یا 728 * 240 قیمت ماهانه 350 

هزار تومان