تبلیغات در سایت

 

شرایط تبلیغات بصورت زیر است :

تبلیغات به صورت 7 روزه میباشد یعنی 7 روز  100 هزار تومان

مکان های موجود جهت رزو

1       2      3

 


 

 جهت رزو مکان :

09307025641


 

  لطفا بعد از واریز مبلغ به حساب فرم زیر را تکمیل کرده

 و بنر خود را به شماره تلگرام زیر ارسال کنید

6487 5632 1010 5892   بانک سپه بنام  کرامت

ارسال فرم

شماره تلگرام 09307025641 


 

png - jpg - gif  : فرمت بنرها 

 


فعلا تبلیغات در مکان های زیر در سایت انجام میشود