تبلیغات در سایت

فعلا تبلیغات در مکان های زیر انجام میشود  

 


 

شرایط تبلیغات بصورت زیر است :

تبلیغات به صورت ماهانه میباشد یعنی یکماه  200 هزار تومان

مکان های موجود جهت رزو

1       2       3        4   

 


 

 جهت رزو مکان :

09904223604


 

 لطفا بعد از واریز مبلغ به حساب بنر خود را به ایمیل زیر ارسال کنید

6487 5632 1010 5892   بانک سپه بنام  کرامت

 goolsocom@gmail.com