درآمد کسب کن

شرایط در آمد از سایت

گروه گلسو در نظر دارد جهت حمایت از کاربران به ازای بارگذاری ویدئوها پولی را ارائه دهند

آپلود کن هدیه بگیر

شرایط بارگذاری و مبلغ کسب درآمد

ویدیوهایی که زمان آن تا 10 دقیقه باشه ملبغ 200 تومان

ویدیوهای بالای 10 دقیقه 300 تومان


سریال ها هر  قسمت 500 تومان 

واریزی بعد از آخرین قسمت سریال

مثلا یک سریال 40 قسمتی 20 هزار تومان


هر فیلم سینمایی 1000 تومان


توجه : ما سعی داریم که به همه سهم کمی پاداش دهیم و به ازای مشاهده ویدیوها هزینه نمی دهیم بلکه به ازای هر آپلود ویدیو ولی حداقل بازدید ویدیو باید 40 بازدید باشه 

کمک جهت افزایش بازدید آدرس هر کلیپ خود را در سایت زیر قرار دهید و حداقل 40 بازدید را بدست آورید

http://www.exchange24.ir/

راهنمایی در وارد کردن آدرس دقت کنید که آدرس شما در سایت مانند زیر است 

اشتباه است

 https://www.goolso.com

 آدرس صیح شما مثلا 

https://www.goolso.com/watch.php?vid=9e71b83cd 


در آمدهای خود را میتوانید اول هر ماه در خواست کنید حداقل 10 هزار  تومان